مدیریت پخش مویرگی

سیستم پخش مویرگی

 
 • شناسایی موقعیت جغرافیایی 
 • شناسایی لحظه ای موقعیت ویزیتور
 • معرفی مسیر ویزیت به ترتیب ویزیت مشتریان
 • معرفی ویزیتور به مسیر در تاریخ های مختلف
 • رعایت ترتیب ویزیت مشتریان
 • محاسبه تخفیفات لحظه‌ای در محل مشتری
 • اعلام محدوده تخفیف به ویزیتور و مشتری در زمان ویزیت
 • شناسایی مناطق ویزیت به صورت درختی با قابلیت تفکیک گروه محصولات
 • اعلام مانده بدهی مشتریان بتفکیک هر ویزیتور به مشتری
 • کنترل اعتبار در زمان ویزیت لحظه ای
 • دریافت اطلاعات مورد نیاز از دفتر مرکزی از طریق بستر اینترنت سیم کارت تلفن
 • ارسال  اطلاعات ویزیت از قبیل گزارش ویزیت و دریافتهای نقدی و غیر نقدی به مرکز در لحظه‌ای ویزیت
 • چاپ فاکتور با اطلاعات مربوط به مبلغ و تخفیفات مشمول ویزیت
 • گزارش فروش در بازه های زمانی مختلف توسط ویزیتور در تبلت به صورت انلاین 
 •  ثبت درخواست محصول به دفتر مرکزی بصورت آنلاین یا آفلاین
 •  کنترل موجودی به ازای هر یک از وسایل توزیع ( کامیون )
 • محاسبه زمان ویزیت مشتری
 • کنترل الزام حضور مشتری در محل ویزیت توسط  GPS
 • تقسیم بندی مناطق ویزیت به سلیقه سازمان (شناسایی مناطق ویزیت به صورت درختی با قابلیت تفکیک گروه محصولات)

 
 • معرفی مناطق

1-(1).png
 • گروه بندی نرخ فروش تفکیک گروه مشتریان روی هر محصول

2-(1).png
 • اتصال هر مشتری به هرنوع گروه نرخ معرفی شده

3-(1).png
 • تعریف انواع مسیر ویزیت با ارتباط به کالاهای مشخص

4-(1).png

 • معرفی ویزیتور به مسیر ویزیت در تاریخ های مختلف

5-(1).png
 o       تقویم کاری جهت مشخص کردن روزهای کاری شرکت جهت ویزیت مشتریان

6.png
 • راهنمای ویزیت مشتریان در هر روز با اطلاعات معرفی شده توسط سرپرست فروش

7.png

 • محاسبه تخفیفات با توجه به فرمولهای تعیین شده توسط مدیر فروش
8.png
 • فرم تجمیع حواله های جهت مشخص کردن حواله های مرتبط با یک سرویس توزیع
9.png
 • امکان مشخص کردن ترتیب ویزیت مشتریان
 • اعلام مانده بدهی مشتریان به تفکیک هر ویزیتور و مشتری
 • کنترل اعتبار ویزیتور و مشتری (در صورت تعیین اعتبار)
 • کنترل موجودی انبارک ویزیتور
 • جدول اهداف فروش در مناطق جهت مقایسه عملکرد و بودجه تعیین شده جهت یک منطقه فروش
 • جدول اهداف فروش مشتریان جهت مقایسه عملکرد و بودجه تعیین شده جهت هر یک از مشتریان
 • جدول اهداف فروش ویزیتور جهت مقایسه عملکرد و بودجه تعیین شده جهت هر یک از ویزیتورها
 • محاسبه پورسانت بر اساس ائین نامه داخلی پورسانت
 • جدول مشخصات خودروهای حمل
 • جدول چارت سازمانی فروش و تعیین مدیر فروش سرپرستهای فروش و ویزیتورها