مهندسی محصول

1-(1).pngگردآوری: مرضیه محمودی نیا

تعریف

سیستم مهندسی محصول بمنظور ثبت اطلاعات مهندسی که شامل فرایند تولید محصول (عملیات ها و توالی آنها ) (OPC)، لیست مواد مورد نیاز در هر عملیات تولیدی (BOM) ، لیست منابع تولیدی مورد نیاز (BOR)، دستورهای کنترل کیفی حین تولید (QP) می باشد. سیستم مهندسی محصول در واقع به عنوان سیستم پایه ای و دیتای اصلی (Master Data) در سایر سیستم های مرتبط با کارخانه است، از این رو صحت و دقت ثبت اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است
در هر صنعتی و هر سازمانی در مرحله اول شناخت تولید، به بررسی مدلهای مفهومی گروه محصولات مختلف پرداخته می شود. مدل مفهومی شامل شناسایی عملیاتهای سیستمی و غیر سیستمی تولید محصول، خطوط تولید، مراکز هزینه و همچنین شناسایی نیمه ساخته ها است
جریان اصلی
سیستم مهندسی محصول به عنوان اطلاعات پایه ای اصلی تولید در سایر سیستم ها و فرایندها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین پایگاه اصلی شناسنامه محصول، درخت محصول، نقشه های فنی و سایر مستندات مورد نیاز است. در این سیستم
تغییرات مهندسی کاملا تحت کنترل است 
طرح اصلی مدل مفهومی در زیر ارایه شده است

1.png

 

اطلاعات OPC

 • اولین اطلاعی که در سیستم مهندسی ثبت می شود اطلاعات مربوط به فرایند تولید محصول (Operation Process Chart) است که نشاندهنده عملیات ها و توالی تولید آنهاست. هر یک از عملیات ها در یک خط تولید و در یک مرکز هزینه انجام می شود که این اطلاعات در تب روش ساخت وارد می شود.
 • برای هر محصول امکان ثبت روش های تولید مختلف وجود دارد.
 
2.png

 

اطلاعات BOM

 • نشاندهنده مواد مورد نیاز و مقدار آن برای تولید محصول در هر عملیات تولیدی است.
 • در اطلاعات BOM مقدار ماده مصرفی، مقدار ناخالص مصرف که شامل مصرف خالص و ضایعات عادی حین تولید است ثبت می شود و همچنین اطلاعات ضایعات عادی در فیلد ضایعات عادی ثبت می شود.
 • برای هر محصول در هر عملیات می توان فرمول های مواد متفاوت تعیین کرد.
 • در صورتی که استفاده از موادی منجر به تغییر پروسه تولید شود بایستی اطلاعات روش ساخت و BOM مربوطه در تب ریلیشن بهم مرتبط شوند.
 


اطلاعات BOR

 • نشاندهنده منبع مورد نیاز، مقدار و زمان آن برای تولید محصول در هر عملیات تولیدی است.
 • منابع تولیدی شامل تجهیز تولیدی، قالب و تخصص مورد نیاز است.
 • در منابع تولیدی نوع منبع تعیین می شود نه کد تجهیز یا کد قالب یا کد نیروی انسانی
 • برای هر محصول در هر عملیات می توان فرمول های منابع متفاوت تعریف کرد.
 

اطلاعات QP

 • اطلاعات مربوط به طرح های کنترل کیفی در این فرم برای هر محصول در هر عملیات ثبت می شود.
 • برای هر محصول در هر عملیات می توان فرمول های طرح کنترل متفاوت تعریف کرد.
 
5.png


ویژگی ها

 • ثبت مشخصات فنی قطعات  محصول
 • ثبت جایگزینهای فنی قطعات
 • نگهداری نقشه های محصولات و قطعات
 • تعریف درخت محصول
 • امكان پيمايش ساختار محصول بشكل سطوح درخت به همراه مراحل ساخت
 • ثبت تاریخچه تغییرات در درخت محصول
 • تعریف ضریب مصرف برای مجموعه ها و قطعات
 • تعیین درصد ضایعات مواد و قطعات
 • امکان  تعریف روشهای مختلف تولید برای یک محصولOPC        
 • نگهداری تاریخچه تغييرات فرآيندهاي توليد محصول
 • امکان  استفاده از فرمول های متعدد برای مواد در هر عملیات (OP)
 • امکان استفاده از کالای جایگزین برای مواد و نیمه ساخته ها ( به تفکیک محصول و نیمه ساخته ها )
 • تعیین زمان استاندارد انجام هر مرحله از ساخت
 • تعیین ماشین آلات مورد نیاز هر مرحله از ساخت
 • تعیین نیروی انسانی لازمه هر مرحله از ساخت
 • تعریف و ثبت دستورالعمل هاي كيفي براي مراحل محصول با امکان ، صدور پیام هشدار
 • امکان استفاده از امکانات آرشیو مستندات در سیستم مهندسی محصول
 • امکان کپی ساختار یک محصول در محصولات دیگر ( بصورت کلی یا جزئی )
 

خروجی ها

 • گزارش شناسنامه محصول
 • نمایش گرافیکی درخت محصول
 • گزارش پارامترهای استاندارد کیفی یک محصول
 • گزارش زمان مورد نياز عمليات و زمان ساخت محصول
 • گزارش مواد جایگزین
 • گزارش فرآیند تولید یک محصول
 • گزارش لیست یک مواد در محصولات مختلف