حسابداری سفارشات

سیستم حسابداری خرید

*      امکان صدور سند خودکار  فاکتور خرید داخلی و سفارشات خارجی
*      محاسبات خودکار اضافات یا کسورات
*   ثبت خودکار کلیه ها/ هزینه کالا/ هزینه حمل/ هزینه ترخیص/ حقوق ورودی/ هزینه های گشایش اعتبار/ هزینه ثبت سفارش/ هزینه حق بیمه و محاسبه بهای تمام شده خرید
*      اتصال online به سیستمهای حسابداری مالی و دریافت و پرداخت و کنترل همزمان پرداختها و پیش پرداختها و سایر اجزای فرایند
*      اختصاصی نمودن شرح آرتیکلهای سندهای خودکار به سلیقه کاربر توسط مدیر سیستم