زمینه فعالیت:

سرما آفرین

زمینه فعالیت:صنایع فلزی
راهکار صنایع: صنایع فلزی
محل جغرافیایی:قزوین
وب سایت شرکت: http://www.sarmaafarin.ir/
شركت سرما آفرين ایران آشناترین نام در صنعت تهویه مطبوع كشور است که در سال 1347 تاسیس شده است و به عقیده بسیاری از پيشكسوتان این صنعت ، پدر صنعت تهویه مطبوع ایران محسوب می گردد .