صفحه نخست  برخی از مشتریان   شرکت زرین غزال
زمینه فعالیت:

شرکت زرین غزال

گروه:گروه دایتی
زمینه فعالیت:صنایع لبنی و غذایی
راهکار صنایع: صنایع لبنی و غذایی
تاریخ:سال 86
محل جغرافیایی:شیراز
وب سایت شرکت: http://www.zarringhazal.com
 
شرکت زرین غزال تولید کننده بستنی با نام تجاری دایتی و لبنیات با نام تجاری آپادا می باشد. این شرکت تولید بستنی را از سال 1384 و تولید لبنیات را از سال 1387 آغاز نمود.
 
شرکت زرین غزال
 
 پروژه پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در  این شرکت از سال 1386 شروع و در سه فاز به بهره برداری کامل رسید. هم اکنون در شرکت زرین غزال تمامی ماژول های سیستم S-ERP   شامل حوزه های زیر به بهره برداری کامل رسیده  و در حال استفاده می باشند.
 •  حوزه مالی
 • حوزه انبارها
 • حوزه تامین و تدارکات 
 • حوزه فروش
 • حوزه منابع انسانی
 • حوزه برنامه ریزی تولید
 • حوزه برنامه ریزی مواد
 • حوزه کنترل تولید
 • حوزه کنترل کیفیت
 •  بهای تمام شده 
 • پخش بین شهری
 • شعب و پخش درون شهری
ضمنا شرکت زرین غزال یکی از 12 شرکت در گروه دایتی می باشد. مجموعه سیستمهای سند پرداز یا بخشی از آن در تعداد زیادی از  سایر شرکتهای گروه  نیز استفاده می شوداز جمله : 
 • شرکت تک آفرید
 • مجتمع گوشت و شیر فرزیس
 • فن آوران هوشمند سازه غزال
 • شرکت تعاونی کارمندان دایتی
 • شرکت دایتیران
 • شرکت نوید پی
 • پخش تهران 
 • پخش شیراز
 • پخش بندر عباس
 • پخش بوشهر
 • پخش کرمانشاه
 • پخش مازندران
 • شرکت های عمرانی غزال
شرکت حمل و نقل دایتی شیراز
شرکت های عمرانی غزال

مجتمع شیر و گوشت فرزیس