کارگاه تخصصی سندپرداز در حوزه سیستم‌های تولید در تاریخ 96/11/24 در اتاق کنفرانس شهرک فناوری خودرو تبریز برگزار شد. 

در این کارگاه آخرین دستاوردهای این شرکت در زمینه سیستم‌های مهندسی محصول، برنامه ریزی مواد، برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی ماشین آلات، تغذیه خطوط تولیدی و کنترل تولید طرح و مورد بررسی قرار گرفت. این کارگاه با حضور جمعی از مدیران شرکت‌های معتبر تبریز از جمله موتوژن، بلبرینگ‌سازی، ایدم، کابل وران، کابل تبریز هادی، آکپا ایران کیش، درنای بنیس، آذرنبش تبریز، نورنگار ارس، پولادیش و خودرو الکتریک آذر برگزار گردید.

در این کارگاه مفاهیم زیر به همراه راهکارهای نرم‌افزاری سندپرداز ارائه و مورد بحث قرار گرفت: 

 • مفاهیم اصلی برنامه ریزی
  • دسته بندی محصولات بر اساس ماهیت محصول، بر اساس مقدار تولید، بر اساس سیستم های موجودی و ...
 • مفاهیم اصلی مهندسی محصول و تولید
  • مفاهیم مربوط به OPC، BOM ، BOR و...
 • مدل های برنامه ریزی مواد
  • مفاهیم مربوط به MRP، امکان سنجی تولید و ...
 • مدل های برنامه ریزی تولید
  • برنامه ریزی عملیاتی محصول/ نیمه ساخته ها، برنامه ریزی فروش کارمزدی، برنامه ریزی تولید کارمزدی
 • ظرفیت سنجی ماشین آلات
  • نحوه تعیین تقویم های کاری و ظرفیت های منابع و ماشین آلات تولیدی
 • روش های تغذیه خطوط و شارژ مواد
  • تعیین انبارهای پای کار، تعیین نحوه شارژ خطوط، کنترل مصرف مواد در انبارهای پای کار
 • کنترل تولید
  • ثبت امار تولید، دوباره کاری ها، دمونتاژ ها، توقفات تولید، ضایعات تولید و ...
 • کنترل کیفیت
  • کنترل کیفی اقلام ورودی، حین تولید، محصول نهایی
  • کنترل فرایند تولید با توجه به طرح کنترل