در روزهای پایانی فصل پاییز، و با حضور گرم جمعی از دانش آموختگان ادوار گروه آموزشی نیکان ، تور بازدید صنعتی از شرکتهای موفق، در مورخ چهارشنبه 29/09/96 در دفترمرکزی شرکت سندپرداز  برگزار گردید.
در این رویداد  که همزمانی آن با برگزاری نشست های تخصصی و اجراء کارگاه های آموزشی با گرایش ERP  طبق برنامه های از پیش تعیین شده همراه بود حاضرین به بررسی ساختار و نظام های شرکت سندپرداز و تحلیل راهکارهای این شرکت بابت تحقق اهداف بلند آن پرداختند.