کارگاه آموزشی و هم اندیشی برنامه ریزی منابع سازمانی درحوزه ی تولیدو بهای تمام شده بصورت اختصاصی برای یکی از برترین برندهای صنایع غذائی کشوربا حضور دوازده نفراز مدیران ارشد آن مجموعه ، روز دوشنبه یازدهم تیرماه 1397 در سالن کنفرانس هتل پالیز واقع در شهرک صنعتی سلیمی (تبریز ) با موفقیت  تمام برگزارشد . مشارکت گرم مدیران هولدینگ مذکور کیفیت کارگاه را دوچندان کرد . حاضرین در کارگاه خواهان برگزاری جلسات هشت ساعته طی روزهای متوالی بودند . 
در صورت تمایل به شرکت در کارگاه‌های بعدی در تبریز و یا تهران با شماره 02188918512 داخلی 120واحد توسعه بازار سرکارخانم رئوفی تماس حاصل فرمایید.


 
photo_2018-07-02_16-20-41-(2).jpg
photo_2018-07-03_09-58-01-(1).jpg