در این جشن کلیه همکاران و مدیران شرکت حضور یافتند. جشن با سخنرانی اعضای هیات مدیره و گزارش عملکرد سالی که گذشت همراه بود. برگزاری مسابقه و پذیرایی خاص، به جشن شادابی خاصی بخشیده بود. 
در این جشن ابتدا جناب آقای عقیقی گزارشی از وضعیت و موقعیت خوب شرکت سند پرداز ارائه دادند و سپس آقای یوسفی و جناب آقای دکترخدارحمی به پتانسیل خاص شرکت سندپرداز در بازار نرم افزار و ERP ، کمک به بهبود و مراقبت از مشتریان تاکید کردند. 
در این جشن مانند سال های قبل همکارانی که بالای ده سال فعالیت در شرکت سند پرداز را تجربه  کرده بودند،  هدیه یادبودی از طرف شرکت دریافت کردند.
این جشن با عکس های یادگاری به پایان رسید.