صفحه نخست  فرم پیوستن به ما

فرم پیوستن به ما

فرم پیوستن به ما
نکات مهم:
  • فیلد های * دار الزامی هستند
  • برای تکمیل فیلدهایی که از جنس تاریخ هستند،تنها از تقویم سایت که در کنار آن فیلدها آمده است استفاده نمایید.
  • تکمیل حداقل ردیف اول از بخش تحصیلات الزامی است.

اطلاعات درخواست


*
اکنون
مرحله بعد

اطلاعات عمومي


*
*
*
*
*
*
*
*
آیا امکان کار در خارج از دفتر مرکزی (شهرستان) دارید؟
آیا سابقه کاری قبلی در سندپرداز داشته اید؟
مرحله بعد

تحصيلات


* * * * * * *
اکنون
اکنون
اکنون
اکنون
اکنون
اکنون
اکنون
اکنون
اکنون
اکنون
مرحله بعد

سوابق شغلي


اکنون
اکنون
اکنون
اکنون
اکنون
اکنون
اکنون
اکنون
مرحله بعد

مهارت ها


اکنون
اکنون
اکنون
اکنون
اکنون
اکنون
مرحله بعد

زبان هاي خارجي


میزان آشنایی  
مرحله بعد

آشنايي با کامپيوتر


مهارت  
مرحله بعد

معرف


مرحله بعد

پيوست ها