صفحه نخست  ارتباط با ما   ارتباط با مشتریان

ارتباط با مشتریان


ارزیابی کلی از عملکرد پرسنل پشتیبانی:
اطلاع رسانی در مورد امکانات جدید سیستم:
توانایی در پاسخگویی به سوالات و ابهامات:
مشارکت فعال در ارائه راه حل:
نحوه اخذ درخواست‌ها:
نحوه برخورد پرسنل پشتیبانی:
نحوه پیگیری درخواست‌ها:
کیفیت ارتقاء نرم افزارها:
کیفیت و سرعت انجام درخواست‌ها:
کیفیت خدمات آموزشی:
کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code