صفحه نخست  سندپرداز چه می گوید؟   میزگردها   عوامل کلیدی موفقیت در ERP (میزگرد)
سندپرداز چه می گوید؟ > میزگردها > عوامل کلیدی موفقیت در ERP (میزگرد)

عوامل کلیدی موفقیت در ERP (میزگرد)

شهریور 88
تدبیر
علی کیال
tadbir-(1).jpgدر شماره پیشین براین نکته تاکید شد که سیستم ERP در میان سیستم های نرم افزاری موجود یکی از کارآمدترین سیستم های یکپارچه سازی اطلاعات است که برای تمام سازمانها و بنگاههایی که قصد بهینه کردن فرآیندهای خود را دارند، یک الزام و ضرورت به شمار می آید.
اگرچه سازمانها و شرکتهایی با اجرای این سیستم نتایج مثبتی را گرفته اند، ولی با وجود این، دچار چالشها و موانعی هستند که نیازمند نقد و بررسی بیشتر است.
در همان شماره درباره چالشها و ریشه های اصلی ناکامی پروژه های ERP در کشور و نیز انتظارات متفاوت مدیران ارشد سازمانها از نتایج این گونه پروژه ها، دیدگاهها و نظرهای مختلفی مطرح شد که پاره ای از نکته های کلیدی را از نظر می گذرانیم :
 • ERP، بحثی فراتر از نرم افزار و تکنولوژی است و یک تحول سازمانی و جراحی داخل سازمان محسوب می شود.
 • از آنجا که ERP، سطوح مختلفی دارد، هر سازمانی به سطحی از آن نیازمند است.
 • ریشه های عدم موفقیت پروژه های ERP را باید به دو دسته تقسیم کرد: بستر سازمانها،بازیگران صحنه ERP
 • در سازمان های ما بلوغ سازمانی کافی با محرک های لازم کسب و کار برای ERP نیست.
 • بر پایه آمار،25 درصد عوامل شکست پروژه های ERP از جنس فنی و 75 درصد از مشکلات از جنس کسب و کار هستند.
 • پیاده سازی ERP باید به صورت گام به گام صورت گیرد.
 • غیر حرفه ای بودن کل عوامل موثر در حوزه ERP را باید ریشه های اصلی شکست یک پروژه ERP دانست.
 • یکی از دغدغه ها برای پیاده سازی پروژه های ERP این است که ما به دنبال یک مدل بومی جامع برای انتخاب، طراحی و آموزش نبوده ایم.
 • اولین گام اشتباه که منجر به شکست پروژه خواهد شد، این است که ERP را به عنوان یک ابزار ببینیم.
 • از دید نرم افزاری، هر سازمانی نیازمند ERP نیست.
 • قبل از پیاده سازی ERP در یک سازمان، باید ابتدا آن سازمان را برای تحول سازمانی، آماده کنیم.
 
قسمت 1 قسمت 5
قسمت 2 قسمت 6
قسمت 3 قسمت 7
قسمت 4 قسمت 8