صفحه نخست  سندپرداز چه می گوید؟   میزگردها   ای آر پی،آسیب شناسی و انتظارات مدیران
سندپرداز چه می گوید؟ > میزگردها > ای آر پی،آسیب شناسی و انتظارات مدیران

ای آر پی،آسیب شناسی و انتظارات مدیران

مرداد 88
مجله تدبیر
علی کیال
مقوله ERP مدت هاست که در بین برنامه­ ریزان و مدیران سازمان­ها و شرکت­ها به بحث روز تبدیل شده و روز یا هفته ای نیست که همایش ،کنفرانس یا سخنرانی در زمینه این موضوع در کشور برگزار نشود. در فایل زیر میزگردی در باب همین موضوع که در مجله تدبیر چاپ شده است آمده است در این میز گرد با نگاهی کارشناسانه به پیاده سازی سیستم ERP در شرکت های ایرانی پرداخته می­شود.
PDF-logo_thumb-2-.png