صفحه نخست  سندپرداز چه می گوید؟   مصاحبه ها   متن مصاحبه آقای محمد ظاهری
سندپرداز چه می گوید؟ > مصاحبه ها > متن مصاحبه آقای محمد ظاهری

متن مصاحبه آقای محمد ظاهری

تیر و مرداد 86
تکفا
takfa-(1).jpg