5.jpg
انفجار اطلاعات را باید مهمترین حادثه صنعتی قرن بیستم دانست که سایر عرصه های صنعت را تحت الشعاع خود قرار داده است. در دنیای رقابتی امروز، اطلاعات، همتراز سرمایه و نیروی انسانی، در شمار عوامل تولید و به عنوان مهمترین مزیت نسبی بنگاههای اقتصادی محسوب می گردد. در همین راستا، سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در کشورهای پیشرفته صنعتی از سالها پیش و در کشور ما طی سال های اخیر مورد توجه خاص مدیران قرار گرفته است. سیستم های اطلاعات مدیریت نه تنها با حذف عملیات تکراری در واحدهای مختلف باعث تسهیل و تضمین صحت عملیات می گردند، بلکه با در اختیار گذاردن اطلاعات طبقه بندی شده و تحلیلی، مدیران عالی را در برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم مناسب و به موقع پشتیبانی می کند. هنگامی که یک سازمان با ابعاد بزرگ، بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت را در دستور کار قرار می دهد راههای مختلفی پیش روی اوست. در این نوشتار با تشریح این روشها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک، بکارگیری سیستم جامع به عنوان یک راه حل اصولی پیشنهاد شده است که از جهات مختلف با شرایط کنونی کشور تناسب دارد.
بسته های نرم افزاری
بسته های نرم افزاری، برنامه آماده ای است که به وفور تکثیر گردیده و به فوریت قابل نصب و بهره برداری است. در مورد سازمانهایی با ابعاد بزرگ که موضوع این نوشتار است سیستم های متنوعی مورد نیاز است، که برای هر یک باید بسته نرم افزاری جداگانه ای بکار گرفته شود و از آنجا که ارتباط بین سیستم ها ضروری است، در اکثر موارد شرکت های تولید کننده پیش بینی لازم را در خصوص برقراری ارتباط بین بسته های نرم افزاری خود به عمل آورده اند. بکارگیری بسته های نرم افزاری در سازمانهای بزرگ دارای مزایا و معایبی است که به آن اشاره می گردد :
مزایای بسته های نرم افزاری
  •  بسته های نرم افزاری به سرعت دردسترس قرار می گیرند.
  • از آنجایی که کاربر برنامه آماده را بررسی و سپس خریداری می کند، لذا عموما بکارگیری و بهره برداری از بسته های نرم افزاری از نظر سازمانی با مسائل کمتری روبروست.
  • بسته های نرم افزاری به دلیل تولید انبوه، عموما از قیمت های نازلی برخوردار و از این جهت مقرون به صرفه هستند.
  • بسته های نرم افزاری دائما تحت بررسی و بهبود می باشند و معمولا به مرور زمان نسخه های بهتری از سوی تولید کننده عرضه می گردد. این پویایی در مورد پروژه های خاص منظوره به چشم نمی خورد.
  • بسته های نرم افزاری به دلیل تولید انبوه و امکان سرمایه گذاری بیشتر معمولا در مقایسه با سیستم های خاص منظوره از تسهیلات بیشتری برخوردارند.
معایب بکارگیری بسته های نرم افزاری در سازمانهای بزرگ
  • از انجایی که مساله مورد بررسی در این نوشنار، رسیدن به MIS در سازمان های بزرگ است باید بتوان بسته های مختلف بکار گرفت و این بسته های نرم افزاری، به دلیل تولید انبوه اصولا قادر به پشتیبانی نیازهای اختصاصی نیستند.
  • درکشور ما، فعالیت های مشاوره ای از اهمیت زیادی برخوردار نیست.
  • زمانبر بودن پروژه در کشور ما، به دلیل بی ثباتی نیازهای اطلاعاتی، پروژه را با ریسک و خطرات اساسی مواجه می سازد.