صفحه نخست  سندپرداز چه می گوید؟   مقالات   بررسی نقش روشهای مالی

بررسی نقش روشهای مالی

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر  روشهای تامین مالی و ویژگیهای فردی و تجربه سرمایه گذار بر رفتار وی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. روش های تامین مالی مورد استفاده عبارتند از: انتشار سهام، سود انباشته، دریافت وام و روش فروش دارایی. 
1395
علاوه بر مفروضات محیطی در حسابداری، برای ثبت و گزارش گری مالی، به رهنمودها و دستور العمل های روشن تر و مشخص تری نیز  نیاز می باشد. این دستور العمل ها که به اصول حسابداری، مرسوم می باشند در مقایسه با مفروضات حسابداری، بیشتر جنبه اجرایی و کاربردی دارند.
چارچوب اولیه و زیربنایی حسابداری ابتدا بوسیله ی مفروضات شکل می گیرد و سپس بوسیله اصول حسابداری عملی می گردد.
آذر91
سامانه حسابداری مدیریت یا حسابداری مدیریتی بر استفاده از اطلاعات حسابداری برای مدیران در سازمانها، جهت مهیا کردن آنها برای تصمیم سازی کسب و کار آگاهانه تاکید دارد که به آنها اجازه میدهد تا کارکردهای کنترل و مدیریت شان را بهتر تجهیز نمایند‌‍.
بهمن 75
هنگامی که یک سازمان با ابعاد بزرگ، بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت را در دستور کار قرار می دهد راههای مختلفی پیش روی اوست. در این نوشتار با تشریح این روشها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک، بکارگیری سیستم جامع به عنوان یک راه حل اصولی پیشنهاد شده است.
 
آذر91
سامانه‌های سازمانی روش‌شناسی‌های کسب و کار مبتنی بر نرم‌افزار هستند که برروی تمام کارکردهای درون یک سازمان پیاده‌سازی میشود. سازمان اساساً به حوزه‌ای از  این راهکارها اشاره دارد که در سطح شرکت استفاده میشود. به‌علت وجود برنامه‌های نرم‌افزاری پایگاه‌داده در سطح سازمان بسیاری از فرایندهای کلیدی کسب و کار قرن 21ام در بخش بزرگی گسترده شده است.
آذر91

اطلاعات حسابداری بها برای مدیران طراحی شده است. از آنجاکه مدیران تصمیمات را فقط برای سازمان خودشان اتخاذ میکنند، هیچ نیازی به این اطلاعات به‌صورت قابل‌مقایسه با اطلاعات مشابه سایر سازمانها وجود ندارد. در عوض، معیار مهم این است که این اطلاعات باید برای تصمیماتی که مدیران در یک محیط  خاص کسب و کار از جمله ایجاد راهبرد عملیاتی میگیرند، مرتبط باشند. از اطلاعات حسابداری بها به‌طور معمول در اطلاعات حسابداری مالی استفاده میشود، اما ابتدا ما روی استفاده آنها توسط مدیران برای تصمیم‌گیری تاکید میکنیم. حسابدارانی که اطلاعات حسابداری بها را رسیدگی میکنند با ارائه اطلاعات خوب به مدیرانی که تصمیم‌گیرنده هستند ارزش افزوده ایجاد میکنند. بدون در نظر گرفتن اینکه سازمان یک شرکت تولیدی، یک بانک، یک سازمان غیرانتفاعی، یک سازمان دولتی، یا حتی یک مدرسه باشد، متعاقب تصمیم‌های بهتر، بهبود عملکرد حاصل خواهد شد. سامانه حسابداری بها حاصل تصمیم‌گیریهای مدیران یک سازمان و محیطی است که آنها میسازند.

مهر91

ERP فراتر از یک ابزار است و باید آن را یک راه حل دانست راه حلی که از ترکیب ابزار، دانش و روش به دست می آید. دانش یعنی به روش ها یا همان Best Practices که باید بر اساس شرائط عمومی صنعت و کسب و کار و شرائط اختصاصی سازمان شناسایی و طراحی شود و مستلزم خبرگی در موضوع مورد نظر است و روش یعنی تکنیک های جایگزینی سیستم جاری با سیستم جدید که کار ساده ای نیست و اکثر پروژه های ERP در این مرحله شکست می خورند.

بهمن 81
انفجار اطلاعات را باید مهمترین حادثه صنعتی قرن بیستم دانست که سایر عرصه های صنعت را تحت الشعاع خود قرار داده است. در دنیای رقابتی امروز، اطلاعات، همتراز سرمایه و نیروی انسانی، در شمار عوامل تولید و به عنوان مهمترین مزیت نسبی بنگاههای اقتصادی محسوب می گردد.