"بدون انجام به موقع تعهدات نه فقط مشتریان جدید جذب نمی شوند ، بلکه مشتریان وفادار نیز ما را ترک می کنند"

خانه برنامه ریزی منابع سازمانبرنامه ریزی منابع سازمان سایر محصولاتسایر محصولات راهکار صنایعراهکار صنایع مقالاتمقالات درباره مادرباره ما حديث ديگرانحديث ديگران تماس با ماتماس با ما

راهکارهای سندپرداز

S-ERP
برنامه ریزی منابع سازمان

اغلب می پرسند آیا ERP در ایران کارایی دارد؟


....

S-Logestic
مدیریت زنجیره تولید

با مدیر یکی از شرکت های تولیدکننده یخچال دیداری داشتم. از دوران طلایی کسب و کارش سخن می گفت، هنگامی که
...

S-ABC
سیستم حسابداری مدیریت

سیستم براورد بهای تمام شده، آنالیز حساسیت و تحلیل سود آوری به بازار عرضه شد
...

S-OA
سیستم اتوماسیون اداری

همواره سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها تمایل به بهبود بهره وری در بخش‌های مختلف داشته و دارند. 
...