"نمی توان با خرید یک بسته نرم افزاری از پیش آماده ، به یک سیستم کارآمد رسید"

خانه برنامه ریزی منابع سازمانبرنامه ریزی منابع سازمان سایر محصولاتسایر محصولات راهکار صنایعراهکار صنایع مقالاتمقالات درباره مادرباره ما حديث ديگران تماس با ماتماس با ما

راهکارهای سندپرداز

S-ERP
برنامه ریزی منابع سازمان

اغلب می پرسند آیا ERP در ایران کارایی دارد؟


....

S-Logestic
مدیریت زنجیره تولید

با مدیر یکی از شرکت های تولیدکننده یخچال دیداری داشتم. از دوران طلایی کسب و کارش سخن می گفت، هنگامی که
...

S-ABC
سیستم حسابداری مدیریت

سیستم براورد بهای تمام شده، آنالیز حساسیت و تحلیل سود آوری به بازار عرضه شد
...

S-OA
سیستم اتوماسیون اداری

همواره سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها تمایل به بهبود بهره وری در بخش‌های مختلف داشته و دارند. 
...